Sú tlačové správy stále dobrým nápadom pre SEO? Semalt dáva odpoveď


Obsah

 1. Úvod
 2. Čo sú tlačové správy
 3. Ako vytvoriť pútavú tlačovú správu pre SEO
 4. Prečo tlačové správy pre SEO (Stále sú dobrý nápad)?
 5. Záverečné myšlienky

1. Úvod

Jednou z hlavných obáv vlastníkov webových stránok je, ako zvýšiť návštevnosť ich webových stránok. Webové stránky sú rovnako účinné ako počet ľudí, ktorí ich navštevujú. Toto hľadanie prenosu viedlo majiteľov webových stránok k mnohým neproduktívnym činnostiam, ktoré ich bez príslušných výsledkov stáli peniaze.

Na rozdiel od toho, čo si niektorí myslia, jedným z najjednoduchších riešení spomalenia prenosu je zameranie na optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO). SEO vám môže pomôcť zlepšiť viditeľnosť a zvýšiť kvalitu vašich parametrov vyhľadávania tak, že vaše webové stránky budú vo vyhľadávačoch ľahko rozpoznateľné, keď potenciálni návštevníci vyhľadajú konkrétne kľúčové slová vo vyhľadávačoch.

V poslednej dobe vlastníci webových stránok využívali tlačové správy na podporu svojho SEO a všeobecne na zvýšenie návštevnosti svojich webových stránok. Zatiaľ čo niektorí považujú tlačové správy za minulosť, iní sa domnievajú, že sú pre SEO stále relevantné. Mali by ste teda pre svoje SEO používať tlačové správy? Ďalej si prečítajte všetko, čo potrebujete vedieť o tlačovej správe a SEO, a ak je pre vás použitie tlačovej správy inteligentnou voľbou.

2. Čo sú tlačové správy?

Myšlienka dať tlačovú správu je stará. Využíva smerovanie zvedavej povahy človeka k takému výhodnému bodu, že ho lepíte iba na miesto, ktoré chcete v článku vidieť.

Tlačová správa používa krátke, výstižné a pútavé slovné spojenia alebo vety na upútanie pozornosti čitateľov, aby sa zamerali na body, ktoré chcú, aby videli. Vďaka tlačovej správe sa vlastníci firiem, novinári a novšie majitelia webových stránok zviditeľnili a dostali pozornosť svojej cieľovej skupiny.

Tlačové správy sa väčšinou pripravujú pomocou krátkych, chytľavých výrazov s podrobnými, ale stručnými informáciami o zaujímavých témach. Sú formulované tak, aby boli presvedčivé, takže nikto, kto ich uvidí, nebude schopný odolať venovať plnú pozornosť. V dnešnej dobe môžu byť tlačové správy v písomnej podobe, skrátene v zvukových titulkoch alebo dokonca vo videách. Konečným cieľom je zvyčajne udržať pozornosť toho, kto sa pozerá.

3. Ako vytvoriť chytľavú tlačovú správu pre SEO?

Väčšina majiteľov webových stránok ešte nechápe, ako využiť tlačové správy na zvýšenie prenosu na svojich webových stránkach. Myšlienkou použitia tlačovej správy pre SEO je pripojiť odkazy na vaše webové stránky a vytvoriť obsah, vďaka ktorému čitatelia alebo zobrazenia kliknú na vaše webové stránky, aby získali podrobnejšie informácie.

To znamená, že tlačové správy musia mať vysokokvalitný spätný odkaz a veľa prenosu od odporúčaní, ktorí sú používateľmi kanálov. Spätné odkazy fungujú ako sieť s mnohými efektmi zvlnenia na prenos prichádzajúci k pripojenému odkazu na vašom webe. Pri navrhovaní tlačovej správy však musíte byť opatrní, aby ste zaistili, že upútate pozornosť ľudí dostatočne dlho na to, aby ste mohli využiť vlniaci sa efekt spätných odkazov pri zvyšovaní prenosu na webových stránkach.

Tu je niekoľko tipov, ako vytvoriť presvedčivú tlačovú správu pre váš web.

 • Oznámte, že si chcete ponechať úrok

Toto je nepochybne prvý najdôležitejší krok, pokiaľ ide o vytvorenie tlačovej správy. Najprv by ste sa mali zamerať a venovať čas tomu, aby ste našli spôsob, ako urobiť z vášho oznámenia v tlačovej správe niečo, čo zaujme a udrží záujem vašej cieľovej skupiny.

Bez ohľadu na to, aké dôležité je povedať, je to, že ak nemôžete získať úplnú pozornosť cieľového publika, vaše úsilie môže byť kontraproduktívne. Musíte teda navrhnúť svoju tlačovú správu tak, aby zaujala vaše cieľové publikum. Aby ste to dosiahli, musíte svojmu cieľovému publiku prísť buď s inovatívnymi, prelomovými alebo veľmi cennými správami.
 • Váš nadpis musí vyniknúť

Zaujímavý obsah s nudným nadpisom stratí premávku. Je to preto, že váš nadpis je prvým kontaktným bodom medzi tým, čo hovoríte, a cieľovým publikom, ktoré musí mať prístup k tomu, čo hovorí. Bez ohľadu na to, aký zaujímavý je váš obsah, ak váš nadpis nie je ničím zaujímavým, z dlhodobého hľadiska stratíte veľa potenciálnych návštevníkov webových stránok.

Vždy sa snažte urobiť svoj nadpis pútavý, zaujímavý a čo najstručnejší.
 • Nech je to krátke a stručné

Ako sme už uviedli, veľmi zdĺhavá a zdĺhavá tlačová správa vám neurobí vôbec dobre. Je to preto, že ľudia majú spravidla krátke rozpätie pozornosti a vaše cieľové publikum sa nelíši. Preto by ste sa mali naučiť tlačovú správu pripraviť čo najkratšiu.

Musíte však byť opatrní a zabezpečiť, aby vám vo vašej tlačovej správe neunikli dôležité informácie; to môže poškodiť aj vaše SEO. Krátka, ale podrobná tlač je veľmi dobrý spôsob, ako zvýšiť spätné odkazy a zvýšiť prenos na vašom webe.
 • Vyvarujte sa spamovania vášho cieľového publika

Odolajte pokušeniu nadmernej distribúcie vašich tlačových správ. Po vytvorení pútavej tlačovej správy je potrebné vyhľadať jednu alebo dve hlavné platformy, kde je vaše cieľové publikum, a potom ich zdieľať.

Ak však začnete svoju tlačovú správu zdieľať na mnohých platformách opakovane s rovnakými cieľovými skupinami, môže ich to unaviť alebo nudiť. Zdieľanie vašej tlačovej správy všade môže byť škodlivé pre vaše ciele; Je to preto, lebo nadmerné zdieľanie môže spôsobiť, že ľudia začnú vašu správu považovať za spam, a nie za skutočnú dohodu. Všetko, čo musíte urobiť, je nájsť ten pravý zdroj a uistiť sa, že vaša tlačová správa nie je odoslaná ako spam, aby si ľudia nemysleli, že ide o nezdravé informácie.

4. Sú tlačové správy pre SEO (sú stále dobrým nápadom)?

Priama odpoveď na túto otázku bude Áno. Je to preto, lebo hlavným zameraním SEO je zvýšenie počtu návštevníkov, ktorí navštívia váš web. Správne urobená tlačová správa to dosiahne ľahko a bez akýchkoľvek ťažkostí.

Väčšina stratégií SEO sa zameriava na zvýšenie množstva a kvality prenosu na vašom webe zameraním na to, čo sa zvyčajne označuje ako neplatený prenos. Táto neplatená prevádzka je odvodená od optimalizovaného použitia určitých kľúčových slov, ktoré vaše cieľové publikum väčšinou vyhľadáva vo vyhľadávačoch.

To je dôvod, prečo sa SEO spoločnostiam páči Semalt pomocou počítačových algoritmov dáte vzor hľadaných frazeológií, ktoré bude vaša potenciálna trieda cieľového publika hľadať. Tiež nájdu správny vyhľadávací nástroj, ktorý vám poskytne priamejšiu premávku a zvýši predaj. Výsledkom použitia týchto stratégií na vašom webe a v tlačovej správe sú:
 • Viditeľnosť

Dôvod, prečo vaša webová stránka mala predtým nízku návštevnosť, je tá, že nebola viditeľná pre správnu skupinu ľudí tak, ako by mala. Tieto osoby by mali byť vaším cieľovým publikom. Tlačová správa robí to, že priťahuje pozornosť cieľového publika a usmerňuje ho navštíviť svoju webovú stránku.

Keď budú postupovať podľa informácií uvedených v tlačovej správe, budú musieť kliknúť na priložený odkaz na vašom webe, aby získali komplexnejšie informácie o tom, o čom hovoríte, a odkázať viac ľudí prostredníctvom takzvaného spätného odkazu. Títo odporúčaní ľudia tiež odkážu viac ľudí, keď uvidia váš obsah tlačovej správy, čo vytvorí zvlnené efekty pre prenos na vašom webe.


2. Zvýšenie prenosu

Keď dosiahnete lepšiu viditeľnosť, automaticky sa zvýši vaša prevádzka, ako aj spätný odkaz, čo vám tiež pomôže vylepšiť hodnotenie vyhľadávacích nástrojov. Skôr ako sa nazdáte, získate veľkú návštevnosť, ktorá prevýši to, čo bolo na vašom webe niekedy predtým.

Toto zvýšenie prenosu na vašom webe je konečným cieľom väčšiny kampaní tlačových správ smerujúcich k SEO. Je celkom nemožné dodržiavať správne kroky pri používaní SEO nástroje a Tlačové správy a nie je vidieť zvýšenie dopravy! Niet divu, že ľudia, ktorí to vedia, naďalej využívajú na svojich webových stránkach využitie tlačových správ pre svoje SEO.

 • Zvyšujte povedomie o značke

Tento bod je jemnou výhodou použitia tlačových správ pre SEO. Používanie tlačových správ často zahŕňa extrakciu značkových fráz, ktoré reprezentujú image značky, takže v tlačovej správe budú krátke, pútavé a stručné správy. To robí iba to, že umožňuje cieľovému publiku spoznať vašu značku.

Vďaka tomu je použitie tlačových správ pre SEO nenápadným spôsobom propagácie imidžu značky bez ohľadu na to, či to predstavuje váš web alebo značka. Väčšina podnikateľov, ktorí ovládajú internet, to v priebehu rokov využili na vybudovanie si dobrého mena, ktorý im zostal.

5. Záverečné myšlienky

Z uvedeného je zrejmé, že tlačová správa zostáva dôležitým nástrojom na optimalizáciu SEO. Dôležité je, ako využijete tlačovú správu pre SEO vo svoj prospech. Pomocou informácií v tomto príspevku a pomocou agentúry pre podporu webových stránok SEO ako napr Semalt, môžete vytvoriť presvedčivú tlačovú správu a zapojiť svoje publikum spôsobom, ktorý zvyšuje návštevnosť, zvyšuje viditeľnosť a v konečnom dôsledku zvyšuje predaj. Začnite ešte dnes a sledujte, ako sa geometricky zvyšuje prevádzka na vašom webe.


mass gmail